Ăn hỏi 11 lễ gồm những gì

Ăn hỏi 11 lễ là mâm lễ vật ăn hỏi cao cấp bao gồm đầy đủ tất cả các lễ vật ăn hỏi truyền thống. Lễ ăn hỏi 11 tráp mang ý nghĩa đầy đủ, sung túc và còn thể hiện sự giàu sang, phú quý cũng...